Wait when page loaded

office@vertis.ro

Termeni și Condiții

1. Preambul

SCA “Basarab Todor Gaga” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Haiducului nr. 6, Cod poștal 400040, jud. Cluj, România, reprezentată de avocat coordonator Alexandru Matei Basarab, denumită în continuare VERTIS LEGAL, aplică următorii Termeni și Condiții prin care reglementează modalitatea și condițiile de utilizare a site-ului https://vertis.ro/ (în continuare Website-ul), proprietatea VERTIS LEGAL.

2. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin intermediul website-ului, VERTIS LEGAL pune la dispoziție informații referitoare la activitățile realizate, la ariile de practică în care activează, la partenerii și colaboratorii societății precum și la unele din proiectele societății. Totodata, prin intermediul website-ului se oferă utilizatorilor acces la anumite articole, texte, fotografii sau ilustrații.

VERTIS LEGAL are dreptul să modifice sau să elimine orice document sau informație, să interzică accesul sau să oprească orice parte a website-ului fără a fi obligată să notifice utilizatorii în prealabil.

3. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VIRUȘILOR

VERTIS LEGAL depune toate eforturile necesare pentru a securiza website-ul în vederea oferirii protecției împotriva virușilor. Totodată, pentru o mai bună protecție, VERTIS LEGAL recomandă folosirea de către utilizatori a unui sistem antivirus în momentul navigării sau descărcării oricăror documente de pe internet. VERTIS LEGAL nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile suferite de utilizatori, întreruperea sau deteriorarea anumitor sau a tuturor datelor sau a sistemului utilizatorului.

4. PROPRIETATE INETLECTUALĂ

Prin navigarea pe website, sunteți de acord că proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestuia inclusiv asupra articolelor, textelor, fotografiilor şi ilustrațiilor este societatea VERTIS LEGAL. Totodată, sunteţi de accord că nu veți putea folosi materialele mai sus menționate în nici un fel, exceptând cazul în care aţi primit în prealabil, în mod expres, acordul scris al VERTIS LEGAL.

5. FOLOSIREA FORMULARULUI DE CONTACT

În cazul în care vom recepționa comentarii, întrebări, oferte, cv-uri, scrisori de intenție, feedback-ul sau orice altă solicitare venită din partea dumneavoastră prin e-mail, la oricare din adresele de e-mail aflate pe website, sunteți de acord ca datele dumneavostră personale obținute prin intemediul e-mail-ului transmis să fie folosite pentru a vă răspunde solicitărilor.

6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Toate datele personale colectate prin intermediul website-ului vor fi prelucrate potrivit dispozițiilor regăsite în documentul Politica de Confidențialitate ( https://vertis.ro/politica-de-confidentialitate/)

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cazul în care, utilizând website-ul vor fi accesate anumite link-uri către alte site-uri sau aplicații  care nu sunt proprietatea sau a căror conținut nu poate fi controlat de VERTIS LEGAL, nu vom fi răspunzători pentru autenticitatea, conținutul, serviciile sau orice altă informație regăsită pe acestea. Utilizând astfel de link-uri sunteți de acord că trebuie să respectați termenii și condițiile respectivelor site-uri sau aplicații.

Informațiile, articolele precum și toate celelalte documente regăsite pe website au un caracter general, nu abordează situații specifice și sunt furnizate în scop informativ, neconstituind consultanță juridică. VERTIS LEGAL nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de utilizarea website-ului, a informațiilor sau a documentelor regăsite pe acesta.